YLISKYLÄN VENEKERHON MAKSUT VUONNA 2019

Venekerhon vuosikokous on vahvistanut vuoden 2019 maksut.

Liittymismaksut

Jäsentyyppi Maksu Euroa
Vuosijäsen
600

Vuosijäsen, ollut 1 v. kausijäsenenä 500
Vuosijäsen, ollut 2 v. kausijäsenenä 400
Perhejäsen 50
Juniorijäsen 50
Miehistöjäsen 50
Kausijäsen / kausi 100

Jäsenmaksut

Jäsentyyppi Maksu Euroa
Vuosijäsen 35
Perhejäsen 20
Juniorijäsen 20
Miehistöjäsen 50
Kausijäsen 35
Pysyväisjäsen, ollut jäsen 25 vuotta (pysyväisjäseniä ei enää muodostu, menettely 0
lopetettu vuonna 2016)
Kausijäsenen vartiopanttimaksu 200

Kausijäsenen vartiointipantti palautetaan, kun jäsen eroaa kerhosta vartiovuorojen ollessa hoidettuina, tai hyvitetään kun hän liittyy vuosijäseneksi.


Venepaikkamaksut

Venepaikan tyyppi Maksu Euroa
Laituripaikka, leveys 2,5 m 244
Laituripaikka, leveys 3,0 m 302
Laituripaikka, leveys 3,5 m 363
Laituripaikka, leveys 4,0 m 421
Poijupaikka redillä 227
Jollapaikka laituripenkalla 43

Talvisäilytysmaksut

Talvisäilytystyyppi Maksu Euroa
Veneen talvisäilytys/ m2 10,50
Maston säilytys kesä- tai talvikausi, jos vene ei ole kerholla 30
Telakointitarvikkeiden säilytys, jos venettä ei telakoida 30
Jolla, jos ei veneen alla 30
Telakkapaikkamaksun perusteena ovat rekisterissä olevat veneen telakointimitat (suurin pituus ja suurin leveys telakalla), jotka mitataan veneen, telakointialustan ja talvikaterakennelman äärimittojen mukaisesti. Telakkapaikkamaksu on telakointimittojen suurin pituus kertaa suurin leveys kertaa neliömetrihinta. YVK:lla on oikeus tarkistusmittausten perusteella muuttaa rekisteriin ilmoitettuja telakointimittoja ja laskuttaa telakkapaikkamaksut tarkistettujen mittojen mukaisesti.


Kerhon avain

Avainhallintamaksut Maksu Euroa
Uuden kerhon älyavaimen lunastus 50

Kerhon älyavaimella pääsee kerhon lukittuihin, jäsenten käyttöön tarkoitettuihin tiloihin. Avaimen katoamis- tai mussa häiriötilanteissa (esim maksuhäiriöt) avain voidaan passivoida, eli se lakkaa toimimasta. Avaimen uudelleenaktivointi on maksullinen toimenpide.

Kerhorakennuksen käyttökorvaukset

Kerhorakennuksen käyttö yksityistilaisuuksiin Maksu Euroa
Yksityistilaisuus kerhorakennuksen kokoustilassa 30 / kerta
Tilaus-sauna 30 / kerta

Liput, viirit, lippikset

Myyntiartikkeli Hinta Euroa
YVK-Lippalakki 10
Veneviiri 15
Venelippu, koko 44x72 35
Venelippu, koko 55x90 50
Venelippu, koko 68x108 55
Venelippu, koko 80x131 80
Venelippu, koko 100x160 90

Lipun luovuttaminen jäsenelle ja sen käyttö veneessä edellyttää veneen rekisteröimistä kerhon venerekisteriin ja veneen vuosittaista katsastusta. Katsastus on ilmainen jäsenetu, joka on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä. Katsastuksen laiminlyönnistä seuraa katsastusvirhemaksu (kts alla).

Viirejä ja lippuja saa katsastusmiehiltä.

Laiminlyöntimaksut

Laiminlyöntimaksut
Maksu Euroa
Talkoomaksu / kerta
30
Vartiolaiminlyönti/kerta 200
Siivouksen tai jätteidenkäsittelyn laiminlyönti 90
Jollan, trailerin tai veneen heitteillejättö tms. 90
Katsastuksen laiminlyönti 90


Maksuhuomautus tai karhu 20

Vene- tai telakkapaikan varanneiden on osallistuttava talkoisiin (2 / vuosi) . Talkoolaiminlyönneistä peritään talkoomaksu. Vartiolaiminlyönnin tapahtuessa määrätään laiminmyöntimaksun lisäksi ylimääräinen vartiovuoro.

Maksuaikatalu

Maksujen maksamisaikataulu Maksukuukausi
Jäsen- ja venepaikkamaksujen eräpäivä
maaliskuu
Telakointimaksujen eräpäivä elokuu

Maksuista lähetetään lasku kirjallisten allekirjoitettujen Venesopimusten perusteella. Maksun myöhästymisestä peritään huomautusmaksu.